Skagen kirkes Børnefestival

 - tirsdag den 27. juni kl. 9.30 - 15.00 på kirkens græsplæne

Hoppeborge - bål med snobrød og popcorn - leg på græsset - aktivitetstelt - kaffe/saft og kage

Kl. 10.30 og 13.00: Klovnen tape underholder med komik for store og små.

Kl. 11.45: Bibelfortælling og sang i kirken

Kl. 17.00: Børnegudstjeneste - og derefter let aftensmad på plænen

 

 

Det sker i Skagen

 
 

KIRKE - SKOLE - SAMARBEJDE

Hvert år tilbydes skolerne i Skagen at deltage i Skagen kirkes tilbud om Skole-kirke undervisning. Det er en undervisning, der foregår i kirken, sognehuset eller måske på kirkegården, men helt på skolens præmisser, hvilket betyder, at det er ikke forkyndende undervisning.

Emnerne der tages op, er planlagt på en sådan måde, at kristendomsundervisningen og Fælles Mål fra Undervisningsministeriet tilgodeses. Det er emner om højtiderne, bibelhistorier, noget om symboler, salmesang, kirkekunst osv. I kirken har vi mulighed for at skabe et andet rum for undervisningen, det at være i kirken, giver jo en anden baggrund for fortællingerne og undervisningen, end det at være i et skolelokale. Det er også vigtigt, at der er gode oplevelser og kreative projekter medtænkt i undervisningen. Vi har et rigtig godt samarbejde med skolerne om denne undervisning, og det er vi meget glade for i Skagen kirke. Vi har ca. 35-40 skolebesøg om året.