Familie gudstjenester

 - tirsdag den 27. juni kl. 17.00 i Skagen kirke

7-8 gange om året har vi en eftermiddagsgudstjeneste, hvor der vil være noget for hele familien.

Den begynder kl. 17.00 og varer en halv times tid. Ved gudstjenesten synges nyere rytmiske salmer med billeder vist på PowerPoint og der synges sange med hele kroppen. Der bruges forskellige virkemidler i gudstjenesten, f.eks. drama, skattekiste eller andet, som er med til at gøre fortællingerne levende.

Efter gudstjenesten er kirken vært med aftensmad og det koster ikke noget:)

Det sker i Skagen

 
 

KIRKE - SKOLE - SAMARBEJDE

Hvert år tilbydes skolerne i Skagen at deltage i Skagen kirkes tilbud om Skole-kirke undervisning. Det er en undervisning, der foregår i kirken, sognehuset eller måske på kirkegården, men helt på skolens præmisser, hvilket betyder, at det er ikke forkyndende undervisning.

Emnerne der tages op, er planlagt på en sådan måde, at kristendomsundervisningen og Fælles Mål fra Undervisningsministeriet tilgodeses. Det er emner om højtiderne, bibelhistorier, noget om symboler, salmesang, kirkekunst osv. I kirken har vi mulighed for at skabe et andet rum for undervisningen, det at være i kirken, giver jo en anden baggrund for fortællingerne og undervisningen, end det at være i et skolelokale. Det er også vigtigt, at der er gode oplevelser og kreative projekter medtænkt i undervisningen. Vi har et rigtig godt samarbejde med skolerne om denne undervisning, og det er vi meget glade for i Skagen kirke. Vi har ca. 35-40 skolebesøg om året.