MENIGHEDSMØDE

Tirsdag den 19. september kl. 16.00 i Sognehuset

Som tidligere omtalt her på kirkens hjemmeside har menighedsrådet gennem nogle år arbejdet med tanken om at få et nyt alterbord, der skulle give en bedre balance mellem elementerne i kirkens kor. Ikke fordi der er stillet spørgsmål til den kunstneriske kvalitet af Arne L. Hansens billedserie på det nuværende alter fra 1989, men fordi alterbordet i sin nuværende form falder uden for den udsmykningsmæssige helhed, som Bindesbøll havde tilstræbt. Af de oprindelige tegninger til Plesners og Bindesbølls ombygning af kirken i 1910 fremgår det, at der skulle have været et alterbord med træudskæringer i stil med den kraftige ramme omkring alterbilledet. Sandsynligvis som følge af en reduktion i byggebudgettet blev dette opgivet og man genanvendte alterbordet fra C.F. Hansens 1841-kirke. På en måde kan man sige, at menighedsrådet nu – godt 100 år senere – ønsker at gøre den påtænkte indretning af kirkens kor færdig. Ikke ved at gå Bindesbøll direkte i bedene, men ved, med inspiration hentet i de gamle tegninger, at skabe den ønskede udsmykningsmæssige helhed i samarbejde med en dygtig, nulevende kunstner. Efter at have arbejdet med denne kunstners skitseforslag til et nyt alterbord ønsker menighedsrådet at fremlægge og drøfte forslaget på et menighedsmøde, inden der træffes en endelig beslutning. Hvis man skulle være interesseret i at vide mere om projektet inden mødet, kan et eksemplar af skitseforslaget hentes på kirkekontoret.