Så englene synger

Babysalmesang er et gratis tilbud til mor eller far og baby, der bor i Skagen sogn. På hvert hold er der plads til 12 babyer, som registreres efter tilmeldingsdato. Vi mødes ca. 9 - 10 gange og barnet får mest ud af det frem til og med 9-10 måneders alderen.

I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn. Ja, også for det ufødte barn. Musik stimulerer barnets udvikling. Salmer og salmemelodier er specielt gode på grund af de nuancerede klange og de ofte storslåede poetiske dybder i teksten.

Nu kan et lille barn selvfølgelig ikke forstå en salmes ord, men det kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed og blive til livslang glæde

Ord, der blot siges, er ikke det samme som ord, der også synges. Vi vil synge, danse og vugge stemningen ind i barnet, så det oplever med alle sanser. Fordi vi er i kirken, beder vi også Fadervor sammen.

Når vi er færdige i kirken, drikker vi kaffe/the sammen i Sognehuset. Det er hyggeligt, at være sammen også her, hvor der kan snakkes om både stort og småt. 
I Skagen kirke er vi så heldige, at vi har to tidligere sundhedsplejersker som frivillige hjælpere, og de deltager både i kirken og sognehuset. 

Nye hold begynder i januar, april, august og oktober.

Kontakt: Kirke- og Kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling tlf 23 46 03 41 for nærmere oplysninger.