Minikonfirmand - Kirkeskole

Et tilbud til 3. klasse

Det er en landsdækkende ordning og formålet med Minikonfirmand er bl.a. at fremme børnenes fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjenester. At børnene må få kendskab til den lokale kirke og kirkens sang og salmeskat. Desuden gives kendskab til den folkekirkelige gudstjeneste og undervisningen er også med til at styrke grundlaget for den almindelige konfirmationsforberedelse.

Det er dog ikke nødvendigt, at have deltaget i Minikonfirmandundervisningen for at kunne deltage i konfirmationsforberedelsen i 7.kl.Minikonfirmand er også en hjælp til forældrene på den måde, at børnene får kendskab til de kristne værdier og de bibelske beretninger, altså dåbsoplæring. Tilbuddet gælder dog både døbte og ikke døbte børn.

Minikonfirmanderne er hver gang på besøg i Skagen Kirke og vi går på opdagelse i kirkens rum. Vi lytter til bibelfortælling, vi snakker om det vi hører og det der ellers optager børnene lige nu og her. Der er leg og forskellige aktiviteter, vi synger sammen og hører om kirkens højtider. I forløbet vil vi også gerne deltage i en eller flere af sognets familiegudstjenester.

At være med til Minikonfirmand, er en dejlig måde at møde kirken på.

Kirke – og Kulturmedarbejderen tager kontakt til skolerne i Skagen og formidler dermed kontakten til børnene og hjemmet.

Har du spørgsmål til Minikonfirmandundervisningen er du velkommen til at kontakte Anne-Gerda Tvilling, kirke- og kulturmedarbejder ved Skagen Kirke på tlf. 23 46 03 41