Salmebongo

For de 1-4 årige i Skagen Kirke

SalmeBongo foregår i kirken. Vi synger salmer og sange med fagter, vi danser, slår på tromme og oplever kirkerummet med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser.

SalmeBongo er din mulighed for en dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn. Samtidig er det en rigtig god mulighed for at gøre børnene fortrolige med kirken og dens rum. Derfor kan det på mange måder også ses som en form for dåbsoplæring.

Nyt hold begynder i januar 2018

Vi mødes 6 gange i alt – torsdage kl.16.30 – 17.15 (dog ikke i uge 8).

Sidste gang vi mødes er lørdag den 25. marts.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Kirke – og Kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling mobil 23460341 eller mail: smh@skagenkirke.dk