Du er her: 

FRIVILLIGAFTEN ONSDAG D. 11. SEP. 2019

En hyggelig aften for Skagen kirkes frivillige

Onsdag d. 11. sep. inviteres alle kirkens frivillige igen til Frivilligaften i Skagen Sognehus.
Vi begynder med spisning kl. 18.00 og derefter er der hyggeligt samvær, fællessang og foredrag ved Frode Muldkjær. 

Er du frivillig ved Skagen kirke, så er du meget velkommen til fest. 

Du kan tilmelde dig på Kirkekontoret tlf.nr. 98 44 26 44 senest mandag d. 9. sep. 

På glædeligt gensyn fra Skagen kirkes Frivilligudvalg og Menighedsrådet

Frivillig - er det noget for dig?

I Skagen kirke er der allerede nu mange frivillige medarbejdere, som hver på deres måde og med deres engagement er med til at lave kirke i Skagen. Uden de frivillige ville mange af kirkens aktiviteter ikke være mulige, da der er brug for ekstra hænder til mange forskellige opgaver.

Godt miljø

I Skagen kirke arbejder vi hele tiden på at skabe et godt miljø omkring kirkens frivillige medarbejdere. Her skal være godt at komme, og det er vigtigt, at man føler sig anerkendt og som en del af fællesskabet.

To gange om året inviteres alle frivillige til en festlig aften i Sognehuset. Om foråret er det en aften med spisning, underholdning og hyggeligt fællesskab. Om efteråret inviteres til en aften med ost og rødvin og ud over det, er der et foredrag eller andet input til det at være frivillig ved Skagen kirke. Begge aftener arrangeres for at sige tak til kirkens frivillige for deres engagement og hjælp med de kirkelige aktiviteter

Som evangelisk luthersk folke- og sognekirke i Skagen ønsker vi

- at styrke menighedsfællesskabet

- at åbne kirken for alle

- at styrke det folkelige fællesskab 

Tid og kompetencer

Som frivillig lægger man sin tid og kompetencer ind i et stykke arbejde, men samtidig er erfaringen, at ved at give, får man så meget godt igen. Det kan være i samværet med børn, unge og andre voksne eller i det fællesskab, man bliver en del af som frivillig. Hvor meget tid man ønsker at bruge i Skagen kirke som frivillig, det er jo helt op til en selv. Nogle hjælper til den årlige Børnefestival, andre til Messy Church 2 gange om året og andre kommer og hjælper ugentligt eller flere gange om måneden. Opgavernes art er også meget forskellige, da der er brug for alt fra at bage kage til Børnefestivalen, kreative hænder til Messy Church, borddækning og servering til eftermiddagsmøderne, frivillige hjælpere til plejehjemsgudstjenester, at fotografere til forskellige arrangementer, lave kirkekaffe og meget andet.