DOWNLOAD PROGRAMMET HER

Også til det afsidesliggende Vendsyssel og Skagen nåede reformationen. Hvad der begyndte som en eksistentiel kamp hos den følsomme og samvittighedsfulde munk hos augustiner-eremitterne, Martin Luther (1483-1546), endte med et oprør mod den mægtige katolske kirke og dens strenge lovkristendom, for så med tiden at sprede sit evangeliske frihedsbudskab til det meste af Nordeuropa.

Når 1517 er valgt skyldes det, at det var på dén tid, Martin Luther opslog sine berømte 95 teser på universitetsdøren i Wittenberg, de teser, der for alvor satte skub i reformationen. Luthers og reformationens kerneanliggende var at vikle det kristne evangelium om syndernes forladelse og retfærdiggørelse ved tro alene fri fra en med tiden stadigt mere omklamrende og angstfuld bods- og traditionskristendom. Martin Luther oversatte bibelen til tysk, så den kunne læses af lægfol og da Johann Gutenberg omkring 1440’erne havde opfundet bogtrykkerkunsten, kunne skrifter og bøger mangfoldiggøres.

Det er svært at overdrive betydningen af Luthers reformation, som han naturligvis ikke var alene om. Og det er samtidig svært at pejle alle de områder inden for kultur, oplysning, politik, teologi, kirke, arbejdsmoral, mentalitet og ideer, hvor reformationens tanker og indflydelse har sat sit præg.

Det sker i Skagen

Det sker i Hulsig