Eftermiddagsmøde onsdag den 7. februar kl. 15.00

Christfulness v/ Tomas Frovin, Areopagos

Kristen spiritualitet er den praksis, hvorigennem vi udtrykker vores tro. Kristen spiritualitet rummer bl.a. bøn, lovsang, faste, bibellæsning, gudstjeneste og diakoni. Vi skal høre om kristen trospraksis under overskriften Christfulness. Kristen spiritualitet handler om opmærksomt og ikke-dømmende nærvær i verden, om rette menneskelige relationer og om at være fyldt eller mættet af Kristus. Christfulness er en meditationsform som blev ”opfundet” af Ole Skærbæk Madsen i 2011 – som en slags kristen pendant til ”mindfulness”. Vi slutter med en Christfulness-meditation i kirken kl 17 ledet af Thomas Frovin. Her er alle også velkommen til at deltage.

Tilmelding nødvendig til Sognehuset senest tirsdag den 6. februar kl. 12.00

Det sker i Skagen