Eftermiddagsmøde onsdag den 4. marts kl. 15.00

"Træskibet Alvilde, en del af den danske maritime kulturarv. 1897 - 2020" v/ tidligere forstander Jørgen Christian Jensen

Foredraget spænder fra Alvilde, som snurrevodskutter, kun med sejl, og op gennem den teknologiske udvikling inden for fiskeriet, til nu i dag, et foreningsskib. Foredraget vil blandt andet omfatte fortælling om skibet, såvel som om nogen af de fiskere, der har ejet eller fisket med Alvilde. Herudover kommer man ind på den over 10 år lange, meget omfattende, renovering af Alvilde til det foreningsskib, der i dag ejes af ”Alvilde fonden” og bruges af ”Bådlauget Alvilde”. Det omfattende renoveringsarbejde er rigt illustreret på Facebook siden

Der er fri entré til eftermiddagsmødet - af hensyn til kaffetraktementet vil vi gerne have tilmelding 

senest dag tirsdag den 3. marts kl. 12.00

 

 

Det sker i Skagen