Eftermiddagsmøde onsdag den 1. november kl. 15.00

"Alle ældes - også kunsten" v/konservator, Dorthe Aggerholm

Kom og hør om dét at bevare vores kunst for eftertiden. Skagens Kunstmuseer etablerede i 2016 eget konserveringsværksted, og ansatte i den forbindelse konservator Dorthe Aggerholm. Denne aften giver hun os en lille indblik i den verden, hvor indgangsvinklen er at tænke i konservering og restaurering. Primært fortæller hun om bevaring af værkerne fra Skagens Museum, Drachmanns Hus og Anchers Hus, men hun kommer også omkring problematikker ved konservering af den moderne kunst. Fortættes næste side Kunst konservator Dorthe Aggerholm er uddannet MSc in cons. på Det kongelige danske Kunstakademis konservatorskole (KADK), og var fra 2000 leder af Kunstkonserveringen Vest, der bl.a. har flere af de danske statsanerkendte museer som kunder. Onsdag

Tilmelding nødvendig til Sognehuset senest tirsdag den 31. oktober kl. 12.00

Det sker i Skagen