Eftermiddagsmøde onsdag den 7. november kl. 15.00

"Kunst skal ses - det ligger i sagens natur" v/ Ane Bjerg Thomsen

Udstillingen So long – fra kælder til nye samlinger, der åbner 15. september – 30. december 2018 på Skagens Museum, giver publikum en chance for at se værker, som i årevis har samlet støv i vores magasin. De var gemt bort, ikke fordi de mangler kunstnerisk kvalitet, men fordi de ikke har en klar og entydig relation til Skagens Kunstmuseers mission og indsamlingsområde. Nu er der truffet beslutning om at udskille de pågældende værker fra Skagens Kunstmuseers samling. Fortsættes på næste side Det indebærer, at de enten bliver overdraget til et andet statsanerkendt museum, hvor de passer bedre ind i samlingen, bliver returneret til en oprindelig donor, som i den bedste mening har foræret værket til museet eller bliver kasseret og brugt i formidlingssammenhæng. Ane Bjerg Thomsen fortæller om tankerne bag udstillingen og om processen med at udvælge og udskille værker fra samlingen.

Der er fri entré til eftermiddagsmødet - af hensyn til kaffetraktementet vil vi gerne have tilmelding 

senest tirsdag den 6. november kl. 12.00

 

 

Det sker i Skagen