Alle Helgen

Til efterladte i Skagen og Hulsig Sogne siden Alle helgens dag 2016.

I årets løb har I måttet sige farvel til et menneske, der stod jer nær. Vi har været sammen til bisættelse eller begravelse, og de  este af jer har et gravsted på en af Skagens kirkegårde. For mange har det været en svær tid. Måske har dødsfaldet været pludseligt og uventet. I andre tilfælde har det været afslutningen på et langt og godt liv. Uanset hvordan, så har sorgen og savnet holdt sit indtog i jeres liv, og for nogen kan det være meget svært at komme videre.

Den kristne tro forkynder et meget stærkt håb om, at livet er stærkere end døden. Hver eneste bisættelse eller begravelse slutter med budskabet om Jesu Kristi opstandelse og det evige liv. Allerstærkest kommer dette til udtryk på Alle helgens dag. I vældige, billedrige tekster – fra Esajas’ forjættende profeti til Jesu følgerige løfter fra Bjergprædikenens indledning – udfoldes det kristne håb om, at døden ikke er det sidste. Det giver på denne baggrund god mening, at vi som efterladte samles til gudstjeneste på Alle helgens dag.

Vi gør derfor opmærksom på gudstjenesterne søndag den 5. november. I Hulsig kirke kl. 9.00, i Skagen kirke kl. 10.30 og på den kortere andagt i kapellet på Skagen kirkegård kl. 16.00 samme dag. Ved både gudstjenesterne og den korte andagt vil navnene på dem, der her i sognene i årets løb er døde, blive læst op.

Præsterne ved Skagen og Hulsig kirker