Du er her: 

Kirkekunst og Fællessang

Kunstformidler Ane Bjerg Thomsen fortæller om Arne L. Hansen

 - tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Hulsig kirke

Oplægget om kunstneren Arne L. Hansen giver et indblik i hans vidtforgrenede kunstneriske virke som maler, keramiker, grafiker samt som konsulent ved farvesætninger eller totaludsmykninger. I 1991 var han således konsulent på farvesætningen i den nyrenoverede Hulsig kirke. Arne L Hansen boede og arbejdede i lange perioder i sit hus i Skagen, og fandt inspiration i Nordjyllands særegne natur som han gengav i nærmest minimalistisk formsprog. I København var det især den tunge jernindustris store maskinhaller, det rødglødende jern og de sorte maskiners skulpturelle linier, han omsatte til atmosfærefyldte malerier.

Undervejs synger vi sange der knytter sig til sted og tid - akkompagneret af fløjtenist Karsten Jørgensen og bassist Jakob Dalsgaard. Grethe Schmidt synger for og ved tasterne kirkens organist Jette Plougheld.

Efterfølgende er kirken vært ved en forfriskning. Fri entré.


HULSIG KIRKE 125 ÅR

Der er næsten altid plads til én til året rundt i Hulsig kirke. Også til dig enten som fuldtids- eller lejlighedskirkegænger. Har du sorg i sinde eller blot trænger til en afstressende stund fra den hektiske hverdag, er Hulsig kirke et fredfyldt åndehul. Fra sol op til sol ned kan du i det smukke kirkerum finde sjælsfred og tid til at reflektere over livet til synet af Arne L. Hansens symfoni af årstidens farver. Søndag 4. august kan du få syn for sagn, idet vi fejrer 125 års fødselsdagen med Højmesse med Niels Bertelsen som prædikant samt sang og musik ved ”Gastorne”. Efter gudstjenesten inviteres alle til gratis fødselsdagsfrokost på Hotel Inger kl. 12. Vi håber på en smuk dag omkring fejringen af vor kirke, som blev skabt under et vedvarende pres fra datidens beboere i Hulsig, indtil regeringen gav sig og bevilgede et småligt beløb til byggeriet mod at den lokale menighed stod for renholdelse og vedligehold af kirken. Siden 1894 har kirken været ramme om sorg og glæde i sognet fra barnedåb over bryllup til begravelse. Sammen med Skagen kirke deler vi tre præster, som alle er værd at lytte til og finde sjælshvile ved. Arbejdet i menighedsrådet sker i en positiv og åben atmosfære i tæt samspil med menighedsrådet i Skagen. Såvel menighedsrådsmedlemmer som de tilknyttede medarbejdere arbejder alle engageret og målrettet for at udvikle kirkens liv og vækst, så Hulsig kirke fortsat kan danne ramme om en åndfuld oase for sognets beboere og de mange udefra kommende kirkegængere. Næsten hver søndag er der kirkekaffe med efterfølgende socialt samvær under kirkeskibet. En smuk og uhøjtidelig samværsfølelse af nærhed Husk! Kirken er for alle – et åndehul i en fortravlet hverdag. Brug den, mener med kun de bedste hilsner og alt af nåde Hulsig menighedsråd TILMELDING til førselsdagsfrokosten skal ske til Sognehuset i Skagen senest 30. juli.


BESØG HULSIG KIRKE '24-7'

Så kom Hulsig Kirke på Google Street View og du kan se resultatet ved at klikke på billedet til højre.

Værs'god at træde indenfor i vores lyse kirke, som Arne L. Hansen på smukkeste vis har udsmykket og farvesat.

 

ÅRETS BESØG I HULSIG KIRKE


Hulsig kirke

Hulsig Sogn


Kirkens historie

Carsten Lund Orglet


Kirkerestaurering 1991

Hulsig anno 1896


Kirkegården under forandring

Menighedsrådet i Hulsig har besluttet at begynde udskiftning af hækkene på kirkegården. Mange af planterne er gået ud og vi vil over de næste 2-3 år skifte dem ud, i takt med at vi finder pengene til det. Samtidig har vi besluttet at sløjfe forhækkene, så der bliver bedre udsyn til gravstederne, vi er allerede begyndt at gøre det ved urnegravstederne. Vi begynder her over den næste måneds tid i den afdeling som trænger mest og det er i den vestre side . Måske kan det betyde at Kirkegårds medarbejderne kommer lidt senere i gang med at udlægge gran, og det håber vi forståelse for.

Menighedsrådet Oktober 2019

Aktiviteter i Hulsig kirke


Gudstjenester i Hulsig