Du er her: 

Ansatte ved Hulsig kirke

Kirkesanger Jørgen Steen, Viking Banke 18, tlf. 21 69 39 99 e-mail: skagenkirkekasse@mail.tele.dk

Organist Jette Plougheld, Nedre Mosevej 33, tlf. 24 40 80 89, e-mail: jp@skagenkirke.dk

Kirketjener i Hulsig: Lene Munk Rasmussen, tlf. 30 42 15 69, e-mail: lenelenemunk@hotmail.com