Hulsig kirke

Hulsig kirke i Skagen sogn er bygget i 1894 og blev indviet den 4. august 1894.

Kirken blev opført på en klit kaldet Korsbakke der lå øst/vest - og nord/syd – veje skar hinanden. Til en dagløn på 10 øre om dagen, udstyret med en skovl og en trillebør, fik de to sjællændere, der kort forinden havde været med ved anlæggelsen af jernbanen, arbejdet med at planere klitten til kirke og kirkegård. Den ene af arbejderne Niels Peter Petersen, også kaldet Peter Sjællænder, giftede sig med en pige fra egnen og ligger den dag i dag begravet på Hulsig Kirkegård.

Kirken er tegnet af arkitekt Ahlmann og er bygget af en murer- og tømrermester fra Aalborg. Staten bevilgede kr. 8000 til byggeriet og kr. 500 til inventar. En indsamling i sognet gav kr. 2000 til vedligeholdelse – en formidabel sum, især set i lyset af, at området var tyndt befolket.

Den første præst blev skagenspræsten Carl de Place. Han tilhørte Indre Mission, men typisk for den tolerance sognets beboere havde – og har – for hinandens holdninger, faldt valget af den første kirkesanger på grundtvigianeren lærer Wirring.