Det vil vi med Hulsig kirke

Hulsig Kirke understøtter menneskers mulighed for at vokse i tro, håb og kærlighed.

Vi vil:
 - Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirende kristent fællesskab.
 - Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.
 - Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne.
 - Skabe gode rammer for frivilligt engagement.
 - Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af Evt. nye familier og aldersgrupper som bosætter    sig i Hulsig Sogn.
Vi ønsker en kirke, der kan være et omdrejningspunkt for alle, hvor mennesker bliver mødt med åbenhed, smil, tid, nærvær og fællesskab.
Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Menighedsrådsmøder i 2020

24. marts 

11. juni 

22. september

12. november 

Møderne foregår kl 19.00 - hvis intet andet oplyst og finder sted hos formanden, Hyttevej 17 i Hulsig, 


Menighedsrådsmøder i 2019

26. marts - REFERAT

27. marts - REFERAT

27. maj - REFERAT

24. september - REFERAT

19. november - REFERAT

Møderne foregår kl 19.00 - hvis intet andet oplyst og finder sted hos formanden, Hyttevej 17 i Hulsig, 


Hulsig Menighedsråd

Kirsten Poulsen
Michael Erbs
Janus Jensen

ARKIVER

Menighedsrådsmøder i 2016

29. marts - REFERAT

24. maj - REFERAT

27. september - REFERAT

22. november - REFERAT