Skagen-Hulsig ny menighedsråd konstitueret 24.11.2020

På valgforsamlingsmødet tirsdag den 15. september 2020 blev følgende valgt til Menighedsrådet i Skagen sogn:

Arne Lundholm Ehrenreich - Anette Smith Schou  - Arne Waage Beck -  Birgit Lindvig Bernth -  Grethe Munk Smidt -  Ingrid Schneider Kloster -  Lene Neumann -  Niels Christian Larsen -  Oskar Schmidt -  Rolf Asbjørn Hauge -  Vibeke Zinck Mose.

Ved efterfølgende valgmøde i Hulsig indvalgtes desuden Kirsten Poulsen, Janus Jensen og Finn Bendsen.

Det nye fælles menighedsråd konstituerede sig ved MR-mødet den 24.11.2020 - se referatet herfra.

Fortegnelsen over medlemmerne af Skagen-Hulsig menighedsråd finder du her.

Funktionsperioden for det nye fælles menighedsråd er 29.11.2020 – 03.12.2023.


Det vil vi med Hulsig kirke

Hulsig Kirke understøtter menneskers mulighed for at vokse i tro, håb og kærlighed.

Vi vil:
 - Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirende kristent fællesskab.
 - Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.
 - Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne.
 - Skabe gode rammer for frivilligt engagement.
 - Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af Evt. nye familier og aldersgrupper som bosætter    sig i Hulsig Sogn.
Vi ønsker en kirke, der kan være et omdrejningspunkt for alle, hvor mennesker bliver mødt med åbenhed, smil, tid, nærvær og fællesskab.