Det vil vi med Hulsig kirke

Hulsig Kirke understøtter menneskers mulighed for at vokse i tro, håb og kærlighed.

Vi vil:
 - Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirende kristent fællesskab.
 - Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.
 - Styrke kirkeligt og folkeligt samarbejde i lokalområdet og med andre sogne.
 - Skabe gode rammer for frivilligt engagement.
 - Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af Evt. nye familier og aldersgrupper som bosætter    sig i Hulsig Sogn.
Vi ønsker en kirke, der kan være et omdrejningspunkt for alle, hvor mennesker bliver mødt med åbenhed, smil, tid, nærvær og fællesskab.
Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Valgforsamlingsmøde 6.10.2020

På det ekstraordinære Valgsforsamlingsmøde den 6. oktober

blev følgende valgt til Menighedsrådet i Hulsig:

Kirsten Poulsen, Janus Jensen og Finn Bentsen

Menighedsrådsmøder i 2020

25. februar

16. april

30. april

11. juni 

22. september

12. november 

Møderne foregår kl 19.00 - hvis intet andet oplyst og finder sted hos formanden, Hyttevej 17 i Hulsig, Hulsig Menighedsråd

Kirsten Poulsen
Michael Erbs
Janus Jensen

ARKIVER

Menighedsrådsmøder i 2016

29. marts - REFERAT

24. maj - REFERAT

27. september - REFERAT

22. november - REFERAT