Du er her: 

TAKSTER

Takster på Skagen Kirkegårde pr. 01.01.2019

Prisliste

Kirkegårdskontoret

Chr. X's Vej 30, 9990 Skagen

Kontoret har åbent 

mandag - fredag kl. 10 - 11 eller efter aftale

tlf: 98 44 26 44

email: skagenkgleder@mail.tele.dk

 

Kirkegårdsassistent John Pedersen tlf. 23 80 79 55 skagenkgassistent@mail.dk

Kirkegårdene

Skagen har tre kirkegårde. Ved afviklingen af kirkegården ved Den Tilsandede Kirke oprettede man en ny kirkegård på Markvej. I 1884 tog man en ny kirkegård i brug på Chr. X?s vej, den såkaldte Assistens-kirkegård. Her finder man mange af guldalderens malere begravet, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Carl Locher, endvidere byens og kirkens arkitekt Ulrik Plesner. Der forefindes også et monument fra 1948 for fiskere, der omkom på havet uden at blive fundet, med alle navne fra 1862 til i dag. Ligeledes er der en del gravmonumenter for omkomne tyske og engelske soldater under de to verdenskrige. På kirkegården findes et kapel, bygget af Plesner, indviet 1925 til brug ved begravelser. Den tredje kirkegård er i Højen. Mellem klitter, hoteller og sommerhuse finder man denne særprægede kirkegård med klokketårn. Her finder stadig begravelser sted. 

Nyt fra kirkegården

Granpyntning

Oktober er lig med opstart med granpyntning på landets mange kirkegårde, og vi er allerede i gang med at planlægge årets granpyntning. Vi starter i uge 43 som sidste år. Metoden bliver som sidste år, med gran på tråd og med en dekoration til at slutte af med. Med den metode, skåner vi medarbejderne, og har også den fordel, at den ikke blæser væk. Plænestens-pyntning bliver bundet på rammer.Har du en aftale med os om, at vi skal granpynte, og ikke har andre aftaler, skal man huske at fjerne div. sommerblomster, og evt. luge.

Priser

Vi har granpyntning i 3 forskellige pristyper til hvert gravsted: Urnegravsted kan pyntes fra kr. 332,01 til kr. 553,04 1 - plads kistegravsteds gravsted kan pyntes fra kr. 619,25 til kr. 1.032,08 2 - pladsers kistegravsted gravsted kan pyntes fra kr. 774,06 til kr. 1.290,11

Udskiftning af støttemur

Støttemuren som ligger op til område T (lige overfor kapellet) skal udskiftes, da den flere steder er knækket og (skredet ud). Der bliver sat en palisadevæg med runde træstolper i stedet for. Det bliver gjort så nænsom som muligt, men der vil blive rodet lidt på den 1. gang i område T. Arbejdet forventes at tage 14 dage….

Tidlig nattefrost

Først på ugen i uge 41 havde vi så meget nattefrost, at langt de fleste sommerblomster bukkede under, de er efterfølgende fjernet. Granpyntningen er nu godt i gang, med de som vi har aftaler med. Skulle der være brug for hjælp, med evt. pyntning af gravsted med gran, anlæg/omlægning eller kniber det med at få det passet, som kom forbi kirkegårdskontoret til en uformel snak.

John Pedersen

Kirkegårdsassistent