Du er her: 

TAKSTER

Takster på Skagen Kirkegårde pr. 01.01.2020

Prisliste for medlemmer af Folkekirken

Prisliste for ikke-medlemmer

Kirkegårdskontoret

Chr. X's Vej 30, 9990 Skagen

Kontoret har åbent 

mandag - fredag kl. 10 - 11 eller efter aftale

tlf: 98 44 26 44

email: skagenkgleder@mail.tele.dk

 

Kirkegårdene

Skagen har tre kirkegårde. Ved afviklingen af kirkegården ved Den Tilsandede Kirke oprettede man en ny kirkegård på Markvej. I 1884 tog man en ny kirkegård i brug på Chr. X?s vej, den såkaldte Assistens-kirkegård. Her finder man mange af guldalderens malere begravet, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Carl Locher, endvidere byens og kirkens arkitekt Ulrik Plesner. Der forefindes også et monument fra 1948 for fiskere, der omkom på havet uden at blive fundet, med alle navne fra 1862 til i dag. Ligeledes er der en del gravmonumenter for omkomne tyske og engelske soldater under de to verdenskrige. På kirkegården findes et kapel, bygget af Plesner, indviet 1925 til brug ved begravelser. Den tredje kirkegård er i Højen. Mellem klitter, hoteller og sommerhuse finder man denne særprægede kirkegård med klokketårn. Her finder stadig begravelser sted. 

Nyt fra kirkegården

Nu starter tiden for fjernelse af grandækning. Folk må gerne få fjernet deres egne grandækninger, granrammer og kranse inden mandag d. 9. marts, da vi går i gang der med at fjerne de grandækninger vi har lagt i uge 11.

Grundet fraværet af sne og at vinteren er mild, har vi startet lidt nye anlægsprojekter: Ved indgangen til Assistens Kirkegården, overfor Skagen Bryghus, er vi ved at omdanne et kedeligt grusareal foran Mandskabsbygningen til et vildt klitbed, som kan byde besøgende velkommen. Bedet er anlagt og venter nu kun på planter.

I den nordlige ende af Assistenskirkegården er vi ved at omlægge stiarealer. Perlesten og vejkasse er gravet op og erstattet af muld. Det vil blive sået græs i de omlagte arealer.