Du er her: 

Assistens Kirkegården

Kort over Assistens Kirkegård
Luftfoto

Omforandringer af nordre del af Assistenskirkegården

 

Der arbejdes i øjeblikket på at lægge mange af de ledige gravsteder om til græs, hvorved at det for fremtiden bliver mindre tidskrævende at holde kirkegårdens mange ubenyttede arealer. Arbejdet foregår i afdelingerne M+N+O+P+R, og vi har heldigvis kun i begrænset omfang været forhindret af frosten.