Du er her: 

Det sker i Skagen

Skagen kirke er lukket indtil videre - anvisninger for pastoratet

Efter vejledning fra biskopperne i Danmark afvikles det kirkelige liv i sognene på en anden måde. Det betyder blandt andet at: Højmessen og alle andre gudstjenester er aflyst. Der henvises til TV og radio, hvor der både er højmesser og daglige andagter ligesom man kan følge kirken og kirkens præster på Facebook.

Dåbshandlinger bør så vidt muligt udskydes til et senere tidspunkt. Alternativt gennemføres de med tilstedeværelse af dåbsbarn, forældre og faddere.

Vielser bør så vidt muligt udskydes til et senere tidspunkt. Alternativt gennemføres de med tilstedeværelse af brudepar og vidner.

Bisættelser og begravelser gennemføres i stilhed og kun for inviterede. De pårørende skal sidde spredt, så der er i hvert fald fire kvadratmeter per person, og kirken må maksimalt være halvt fyldt. Det vil i Skagen Kirkes tilfælde sige maksimalt 50 personer – men der henstilles til, at der deltager så få som muligt. Der er mulighed for at efterlade kisten i kirken. De pårørende opfordres til at skrive i dødsannoncer, at begravelsen holdes i stilhed. Kirkens personale og præsten vil stå i døren, og de har bemyndigelse til at afvise folk i døren, hvis der kommer flere end aftalt.

Ved alle kirkelige handlinger uddeles specialtrykte salmeark til engangsbrug.

Al konfirmandforberedelse aflyses i resten af marts måned indtil videre. På biskoppernes befaling flyttes alle konfirmationer til efter pinse.

Sjælesorg og øvrige samtaler med præster, herunder begravelsessamtaler, gennemføres så vidt muligt over telefonen, i videokonferencer eller også udveksles informationerne på mail. Desuden henvises til sjaelesorg.nu, som er folkekirkens Sjælesorg på nettet, hvor der akut er tilknyttet et ekstra beredskab af præster.

Alle møder i sognene er aflyst. Det gælder også alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirke og sognegård, hvor menighedsrådet er vært.

Kirken er som bygning lukket.

Der er fortsat gejstlig betjening. Det vil sige, at man altid kan ringe til en af pastoratets tre præster, hvis man har spørgsmål eller brug for en helt fortrolig samtale i denne svære tid. Præster har fuld tavshedspligt. Lene Ladefoged Fischer tlf. 40192305 – mail: LLF@km.dk Niels Berthelsen tlf. 29314717 – mail: NBE@km.dk Kristian Ditlev Jensen (kbf.) tlf. 30237953 – mail: KDJ@km.dk Med venlig hilsen Skagen Pastorat Menighedsrådene

KIK IND I SKAGEN KIRKE


Gudstjenesterne i Skagen kirke