Du er her: 

Ansatte ved Skagen og Hulsig kirker

Daglig leder og regnskabsførende kordegn Betina Tidemann Jensen, Møllevej 12, 9760 Vrå;  tlf. 98 44 26 44 e-mail: skagenkirkekasse@mail.tele.dk 

Kordegn Anne Klarskov, Skarpæsvej 105, 9990 Skagen; tlf. 21 40 27 28 e-mail: akl@km.dk 

Organist Rikke Kursch, Jens Væversvej 2, 9990 Skagen; tlf. 31 22 52 99 e-mail: rk@skagenkirke.dk 

Organistass. Jette Plougheld, Nedre Mosevej 33, 9990 Skagen; tlf. 24 40 80 89, e-mail: jp@skagenkirke.dk 

Kirketjener Jennie Karlsson, Ankermedet 15, 9990 Skagen; tlf 61 65 22 20 e-mail: kirketjener@skagenkirke.dk

Kirketjener Thomas Nygaard Andersen, Iver Christensens Vej 44, 9990 Skagen; tlf. 61 63 26 44, e-mail: kirketjener@skagenkirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejder: Liselotte Bastholm Kristensen, Skeenvej 9, Uggerby, 9800 Hjørring; tlf. 23 46 03 41 e-mail: smh@skagenkirke.dk

Kirkegårdsleder Kasper Foldager, tlf. 41 10 50 14 e-mail: kgleder@skagenkirke.dk

Kirkegårdsassistent John Pedersen, tlf 23 80 79 55, e-mail: skagenkgassistent@mail.dk 

 

Kirketjener i Hulsig Kirke: Lene Munk Rasmussen, tlf. 30 42 15 69, e-mail: lenelenemunk@hotmail.com