NYT ALTERBORD

På menighedsmødet den 19. september blev deltagerne orienteret om, hvor langt menighedsrådet er kommet i den langstrakte proces med planerne om et nyt alterbord. Baggrunden for overhovedet at tale om et nyt alterbord er, at man gennem årene har hørt et bredt udsnit af fagfolk inden for kirkekunst give udtryk for, at Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbølls indretning af Skagen kirke udgør et enestående hele. En helhed der imidlertid, efter deres opfattelse, brydes af det nuværende alter, der i flere henseender er fremmed for det øvrige inventar i kirken. Da menighedsrådet ikke har villet sidde denne kritik overhøring, har man haft to kunstnere til at udfærdige hver sit skitseforslag til et alter, der i højere grad knytter an til og forstærker den helhed, som Bindesbølls udsmykning af kirken udgør.

Af de to forslag som kunstnerne har været i Skagen og præsentere for menighedsrådet, besluttede vi at arbejde videre med det ene. Og det var dette forslag, der blev fremlagt på menighedsmødet. Som naturligt er, gav det anledning til flere velargumenterede indlæg på mødet. Nogle for andre imod planerne om et nyt alterbord. En af indvendingerne gik på, at man med et nyt alterbord ville savne den prædiken, som Arne L. Hansen billedligt giver med sin udsmykning af alterbordets forside. Hertil kunne menighedsrådet forsikre, at hvis processen ender med et nyt alterbord, vil Arne L. Hansens billeder få en betydelig mere fremtrædende placering, end de rent faktisk har nu, gemt som de er bag prædikestolen.

På det efterfølgende menighedsrådsmøde var der enighed om, at man skulle tage de fremførte indvendinger med i det kommende samarbejde med kunstneren, og at man løbende vil holde menigheden orienteret om processen her på hjemmesiden.