Rådsmøder i 2020

14. januar - REFERAT

11. februar - REFERAT

17. marts - 

14. april - REFERAT

12. maj - REFERAT

16. juni - REFERAT

30. juni - REFERAT

11. august - 

15. september -

6. oktober - 

10. november - 

8. december -Anna Svenstrup
Irene Hjortshøj
Per Faurholt
Oskar Schmidt
Niels Chr. Larsen
Lars-Christian Thorvil

Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådets opgaver er fastlagt ved lovgivning. Medlemmerne tilkendegiver ved deres underskrift ved rådets tiltræden, at de vil arbejde på den evangelisk-lutherske læres grund og for fremme af kirkens - dvs. menighedens - liv og vækst. Rådet udarbejder budget for kirken og de mange aktiviteter i sammenhæng hermed. Økonomien styres i samarbejde med personalet, så man sikrer resurser og en god service over for alle, der kommer i berøring med kirken og menighedslivet. Bl.a. skal 3 præstegårde, kirken og sognehuset vedligeholdes.


Udvalgene

Rådet har fire faste, lovbestemte udvalg:

Kirkeudvalget, Kirkegårdsudvalget, Præstegårdsudvalget og Valgbestyrelsen.

Kirkeudvalget, der løser opgaver vedr. kirkens og sognehusets bygninger, vedligeholdelse, fornyelser, renoveringer o. lign. Formand er: Arne Ehrenreich.

Kirkegårdsudvalget, der er ansvarlige for vedligeholdelse af kirkegårde og gravsteder i samarbejde med kirkegårdslederen. Formand er: Per Faurholt

Præstegårdsudvalget, der sørger for, at præstegårdene til stadighed er vedligeholdte. Formand er: Kirsten Poulsen (formand for Hulsig Menighedsråd)

Kirkeværge: Niels Chr. Larsen

Valgbestyrelsen, sørger for at valget afvikles korrekt og træder derfor først til i forbindelse med valg. Formand er: Niels Chr. Larsen

Ud over de nævnte faste udvalg, er der et økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, sognehusudvalg og en række andre udvalg, der løser opgaver på menighedsrådets vegne. Alle udvalgene refererer naturligvis til menighedsrådet.

Arne Waage Beck
Arne Ehrenreich
Anette Schou
Benedicte Raaberg-Møller
Annette Jørgensen
Lene Neumann

To Sogne - ét Menighedsråd?

Skal menighedsrådene i Skagen og Hulsig lægges sammen?

Der er afholdt MENIGHEDSMØDE i Skagen tirsdag 25. februar om sagen:

Læs referat fra mødet


Hvem bestemmer?


Medlemmer af Skagen Menighedsråd