Du er her: 

Begravelse og bisættelser

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten ”Anmodning om begravelse eller ligbrænding” på borger.dk.

I er også velkomne til at kontakte kordegnen i Sognehuset eller en af kirkernes præster, for at få hjælp. 

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, om det skal foregå  i kapellet eller i kirken. Og der skal vælges  kirkegård.