Du er her: 

JULEHJÆLP 2020

Også i år vil der for dem, der måtte trænge til det, være mulighed for at ansøge om julehjælp hos Skagen Kirke.

Vi har begrænsede midler til vores rådighed, men vil efter bedste evne skønne mellem ansøgningerne, om hvem der kan komme i betragtning og hvilket beløb, vi kan tildele.

Skriv lidt om familiestatus og om baggrunden for ansøgningen og send til: skagen.sogn@km.dk, eller med post til Skagen Kirkekontor, Kirkevej 7 A, 9990 Skagen. Mrk. ”Julehjælp”. Du kan også sende sikker post ved at gå ind på skagenkirke.dk og klikke på fanebladet ”kontakt”. Under kirkekontoret – Sognehuset står der ”Sikker post”.

Senest den 30. november.

Venlig hilsen Skagen Sogns menighedspleje