Du er her: 

Stolene i kirkens kor-område fjernes

I kirkens korområde er der mange aktiviteter i løbet af ugen. Eksempelvis babysalmesang, salmebongo og små synger salmer. Derudover er der jævnligt koncerter og andre arrangementer.

Der er i det hele taget stor efterspørgsel på gulvpladsen foran kirkebænkene. Og det er udmærket.

Men bagsiden af dette er, at der skal bæres 36 stole frem og tilbage flere gange om ugen. Derfor har de involverede medarbejdere søgt menighedsrådet om tilladelse til - i en prøveperiode på et halvt år - at fjerne alle stolene fra koret.

Menighedsrådet mener, at det er et stort arkitektonisk indgreb i kirkens indretning. Stolene blev lavet til denne placering og har stået der siden 1910. Men der er forståelse for, at kirken skal være et funktionelt brugsrum. Menighedsrådet har derfor godkendt forslaget om et stolefrit korområde indtil maj 2020.

Herefter skal der på baggrund af de indhøstede erfaringer tages stilling til, om ordningen skal være permanent.

Menighedsrådet